فاطمیه

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر
 
اتفاقی مقابلم رخ داد
 
وسط کوچه ناگهان دیدم
 
زن همسایه بر زمین افتاد
 
 
 
سیب‌ها روی خاک غلطیدند
 
چادرش در میان گرد و غبار
 
قبلا این صحنه را... نمی‌دانم
 
در من انگار می‌شود تکرار
 
 
 
آه سردی کشید، حس کردم
 
کوچه آتش گرفت از این آه
 
و سراسیمه گریه در گریه
 
پسر کوچکش رسید از راه
 
 
 
گفت: آرام باش! چیزی نیست
 
به گمانم فقط کمی کمرم...
 
دست من را بگیر، گریه نکن
 
مرد گریه نمی‌کند پسرم
 
 
 
چادرش را تکاند، با سختی
 
یا علی گفت و از زمین پا شد
 
پیش چشمان بی‌تفاوت ما
 
ناله‌هایش فقط تماشا شد
 
 
 
صبح فردا به مادرم گفتم
 
گوش کن! این صدای روضه‌ی کیست
 
طرف کوچه رفتم و دیدم
 
در و دیوار خانه‌ای مشکی است
 
****
 
با خودم فکر می‌کنم حالا
 
کوچه ما چقدر تاریک است
 
گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه
 
راستی! فاطمیه نزدیک است...
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

بس حال قیام سحرم مثل رکوع است 
این قوس کمان را قد محراب ندارد
تابوت بیارید که آماده ی مرگم
چشمان به در مانده ی من خواب ندارد
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

آنروز تمام آسمان نیلی بود 
بر دوش علی بیعت تحمیلی بود
وقتی ثمر باغ فدک قسمت شد 
ای وای که سهم فاطمه سیلی بود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مولا از قبیله بی قبله خسته بود
یک کشف تازه قلب علی را شکسته بود 
شب،غسل مخفیانه،جراحات تازه تر
قرآن زخم خورده و آیات تازه تر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از گریه عرش آسمان دریا شد
یک قطره چکید و مثل عاشورا شد
با شال عزا مرد غریبی می گفت
ایام عزای مادرم زهرا شد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم
محتاج عطا و کرم فاطمه ایم
یک عمر چو شو شمع اگر بسوزیم،کم است
دلسوخته ی عمر کم فاطمه ایم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ایستادم به نوک پنجه ی پا،اما حیف!
دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد ...............
 
 
 
 
 

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة
آجرک الله یا بقیة الله
آقاجان سرتان به سلامت
/ 0 نظر / 15 بازدید